This project is read-only.

Elements-test V1-fix (v1)

Rating: No reviews yet
Downloads: 85
Released: Mar 31, 2010
Updated: Mar 31, 2010 by thanhnhi4pt
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application Elements-test V1-fix (v1)
application, 1352K, uploaded Mar 31, 2010 - 85 downloads

Release Notes

Là Elements-test V1 đã được fix các vấn đề sau:
- Fix lỗi hiển thị thú cưỡi Hổ Kỳ Lân
- Fix hiển thị tab tiếng trung --> sang tiếng việt
- Fix hiển thị thời trang Tiểu Bạch (nhưng icon hiển thị vẫn lỗi nhé)

Các vấn đề khác sẽ tiếp tục fix trong bản fix tiếp theo

Reviews for this release

No reviews yet for this release.